Leveringsbetingelser

Der skal tages højde for nedenstående

Når Sydsjællands Diamantboring skal levere sin service.

En uhindret arbejdsproces

Al udførsel af arbejdet skal foregå uhindret. Dvs. at der skal være plads til at udføre borings- og skæringsarbejdet.

Af den grund skal der eksempelvis allerede være gravet op, så vi kan komme til arbejdsstedet, medmindre andet er aftalt.

Vand og el

Der må som udgangspunkt højst være 25 meter fra arbejdsstedet til den nærmeste vand- og elforsyning.​

Ellers skal andet aftales inden arbejdet udføres, således at tilbuddet kan tage højde for medtag af generator etc.

Anvisning af arbejdsstedet

Det forventes, at placeringen af arbejdet er tydeligt opmærket eller på anden måde bliver anvist, således at der ikke er tvivl om, hvor arbejdet skal udføres.

Af samme grund kan Sydsjællands Diamantboring ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader i den forbindelse, da placeringen altid skal anvises af kunden.

Ventetid

Kunden må forvente at skulle betale ekstra, hvis der opstår uventet ventetid i forbindelse med udførslen af vores arbejde.

Det forventes ligeledes, at vi bliver gjort opmærksom på evt. ventetid inden arbejdet igangsættes, såfremt kunden er klar over, at ventetid kan opstå.​